Pracovná zdravotná služba (PZS) pre práce zaradené do 1. a 2.kategórie

Pracovná zdravotná služba
v 3 krokoch

 Vyplnenie vstupného
dotazníka

Fyzická obhliadka
pracoviska

Vypracovanie
dokumentácie

Komplexné služby PZS  

Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany zdravia pri práci
V rámci celej SR

Kontaktujte nás