PZS/Robert Čecho Pracovná zdravotná služba - Verejný zdravotník

Pracovná zdravotná služba (PZS) pre práce zaradené do 1. a 2.kategórie

Pracovná zdravotná služba 
v 3 krokoch:

Vyplnenie online dotazníka
Fyzická obhliadka Vašej prevádzky
Vypracovanie dokumentácie

Komplexné služby PZS  

Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany zdravia pri práci
V rámci celej SR

Kontaktujte nás
Mgr. Róbert Čecho, PhD.
Nábrežie Dr.A.Stodolu 1796/53
031 01 Liptovský Mikuláš
cecho.robert@gmail.com
Pracovná zdravotná služba - Verejný zdravotník