prev next
 


Mgr. Róbert Čecho - Dohľad nad pracovnými podmienkami

 

Jednou zo základných úloh PZS je identifikácia a minimalizácia rizík vedúcich k vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia. Pre klientov zabezpečujem plnenie všetkých povinností, prevenciu a osvetu v oblasti ochrany zdravia pri práci.Róbert Čecho

 

Occhealth © 2019 | Všetky práva vyhradené! |Róbert Čecho