PZS/Robert Čecho Pracovná zdravotná služba - Verejný zdravotník

Pracovná zdravotná služba (PZS) 
pre práce zaradené do 1. a 2.kategórie


Mgr. Róbert Čecho - Verejný zdravotník 

Dohľad nad pracovnými podmienkami


Komplexné služby PZS  

Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany zdravia pri práci
V rámci celej SR

Mgr. Róbert Čecho 
Nábrežie Dr.A.Stodolu 1796/53
031 01 Liptovský Mikuláš
cecho.robert@gmail.com
Pracovná zdravotná služba - Verejný zdravotník