Pracovná zdravotná služba (PZS) pre práce zaradené do 1. a 2.kategórie

Pracovná zdravotná služba
v 3 krokoch:

Vyplnenie 

online dotazníka

Fyzická obhliadka  

Vašej prevádzky

Vypracovanie 

dokumentácie

Komplexné služby PZS  

Poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany zdravia pri práci
V rámci celej SR

Kontaktujte nás