Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1796/53
031 01 Liptovský Mikuláš
Email: cecho.robert@gmail.com
T.č.: +421 908 300 397
Číslo oprávnenia v evidencii ÚVZ SR: OPPL/1351/201

Fakturačné údaje

IČO: 51 326 167
Zapísaný v živn. reg. Okresného úradu Liptovský Mikuláš
č. živ. reg.: 540-20984


Sociálne siete: